Про компанію

Зоною діяльності ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” є вся Кіровоградська область загальною площею 24,6 тис. кв. км.  

В структурі акціонерного товариства 20 районів електричних мереж – 19 РЕМ та 1 МРЕМ (м. Кропивницький – обласний центр). Обсяг електричних мереж – 156,390 тис. ум. од.

ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” застосовує змішану форму експлуатаційного обслуговування ПЛ і ПС-35 кВ і вище, пристроїв РЗА, засобів ДТУ.

Мережі 0,4 – 10 кВ районів електричних мереж обслуговуються децентралізовано.

На балансі ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” 27,691 тис. км повітряних ліній 0,4-330 кВ, кабельних ліній 0,4-35 кВ – 1,212 тис.км, підстанцій 35-150 кВ - 198 од., ТП-6-10/0,4 кВ – 6 871 шт.

Акціонерна енергопостачальна компанія "Кіровоградобленерго" була заснована відповідно наказу Міністерства енергетики та електрифікації України № 140 від 01.08.1995 року шляхом перетворення державного підприємства “Кіровоградобленерго” в державну акціонерну енергопостачальну компанію "Кіровоградобленерго", з 14.05.1999 року рішенням загальних зборів акціонерів вона реорганізована у відкрите акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" та за рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011р. змінило назву на Публічне акціонерне товариство.

Оголошений та випущений акціонерний капітал Товариства становить 29 844 тис. грн., складається з 119 376 000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Згідно Закону України Про акціонерні товариства від 17.09.2008р. №514-VІ та відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 21.05.2010р., Товариством здійснено процес дематеріалізації випуску акцій (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №553/1/10 від 19.07.2010р.). Договір про обслуговування емісії цінних паперів укладено із ПрАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів». Договір на відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій підписано із ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія».

Реалізація цінних паперів (акцій) ВАТ "Кіровоградобленерго" відбувалася згідно із уточненими планами розміщення акцій, погодженими Кабінетом Міністрів України та затвердженими наказами Фонду держмайна , в тому числі за приватизаційні папери та грошові кошти робітникам та керівництву товариства (пільговий продаж), а також фізичним та юридичним особам шляхом продажу на тридцять четвертому сертифікатному аукціоні за приватизаційні майнові сертифікати (2,4 % статутного фонду); першому спеціалізованому грошовому аукціоні через мережу МЦСА (5 % статутного фонду); за грошові кошти на комерційному конкурсі (20 % статутного фонду); на фондовій біржі (5,7 % статутного фонду). Акції ВАТ "Кіровоградобленерго" були задіяні у всіх приватизаційних механізмах без будь-яких обмежень.

Враховуючи стратегічне значення енергетичної галузі, її роздержавленню була приділена особлива увага. Згідно із Указом Президента України № 944/99 від 02.08.1999р., та Указом Президента України № 904/2000 від 15 липня 2000 року ВАТ “Кіровоградобленерго” включено до переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій (51 % статутного фонду, що становить 60 881 761штук акцій) яких підлягали продажу, про що було офіційно повідомлено у “Відомостях приватизації” № 42 від 1 листопада 2000 року. Початкова ціна пакета акцій складала 87 016 тис. грн.

Згідно із спільним наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерства палива та енергетики України від 7 вересня 2000 р. №1855/12/263/414 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2000 року за № 600/4821, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2000р. №404-р конкурс відбувся у квітні 2001 р. Переможцем конкурсу стала словацька компанія Vychodoslovenske Energeticke Zavode S.P. Kosice (Східнословацькі енергетичні заводи, державне підприємство, Кошице), яка запропонувала за неподільний пакет акцій ВАТ “Кіровоградобленерго” 88 234 тис. грн.

За рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 р. змінено назву на Публічне акціонерне товариство.

За рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р. змінено тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Cтаном на 31.12.2016р. пакетами акцій ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" володіють: юридичні особи — 97%, фізичні особи — 3%.