Публічні договори

13 квітня 2017 року було прийнято Закон України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до положень Закону відбулося відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних ком паніях. Тобто, один і той самий суб'єкт господарювання не має права одночасно здійснювати діяльність з розподілу та постачання електричної енергії

Так, розподіл електричної енергії здійснюють оператори систем розподілу (суб'єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам - окремі від операторів систем розподілу юридичні особи - електропостачальники. Тобто послуги з постачання та розподілу електричної енергії надаються окремими суб'єктами господарювання.

На території Кіровоградської області діяльність з розподілу електричної енергії буде продовжувати здійснювати ПрАТ "Кіровоградобленерго", а постачання – ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія", яка також буде виконувати функції постачальника універсальної послуги.

Розподіл електричної енергії в точки продажу споживачів буде здійснюватись відповідно до договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії. Даний договір має бути укладений усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи розподілу.

Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії.

У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про припинення розподілу електричної енергії на його об'єкт.

Важливо знати (PDF)

Споживачу:

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (PDF)

Додаток №1 Заява - приєднання (PDF)

Додаток №2 Паспорт точки (точок) розподілу електричної енергії по об’єкту (об’єктах) (PDF)

Додаток №3 Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії (PDF)

Додаток №4 Порядок розрахунків (PDF)

Додаток №5 Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень (PDF)

Додаток №6 Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (PDF)

Додаток №7 Однолінійна схема (PDF)

Додаток №8 Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача (PDF)

Додаток №9 АКТ екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (PDF)

Додаток №10 Порядок надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (PDF)

Додаток №11 Звіт про покази засобів обліку Споживача (PDF)

Додаток №12 Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії (PDF)

Постачальнику:

Договір електропостачальника про розподіл електричної енергії (PDF)

Додаток №1 Заява-приєднання постачальника (PDF)

Додаток №2 Порядок розрахунків (PDF)

Додаток №3 Додаток №3 Порядок надання Оператором системи послуг з відключення та підключення об'єктів споживачів Постачальника (PDF)

Форма 1 додаток до Порядку розрахунків (PDF)

Форма 2 Інформація про споживача групи А (WORD)

Запит (WORD)

Реєстр постачальників, які отримали доступ на території провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР на адміністративній території Кіровоградської області (PDF)

Список учасників ринку, що набули статусу “переддефолтний” станом на 25.10.2021 р.

Список учасників ринку, що набули статусу “дефолтний” станом на 25.10.2021 р.

Перелік електропостачальників, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.